V
V POLSKI KORPUS INWAZYJNY „LWY MACIERZY”
Lepszemu zrozumieniu poniższego schematu służą uwagi zamieszczone u dołu strony *
V1
V Korpus Wojsk Lądowych WRP
V11
1 Dywizja Zmechanizowana
im. Bohaterów Monte Cassino
V12
2 Dywizja zMECHanizowana
im. Stefana Batorego
V13 Ekspedycyjna
3 Dywizja Zmechanizowana
im. Zawiszy Czarnego
V14
4 Dywizja Pancerna
im. Jana III Sobieskiego
V15
5 Dywizja Pancerna
im. gen. Stanisława Maczka
V16
Pododdziały
Samodzielne
V17
Pododdziały
Specjalne
V18
Pododdziały
Logistyczne
V111
1 Brygada
Strzelców Karpackich
V115
1 Pułk Wsparcia
V121
1 Brygada
V125
1 Pułk Maszyn
Kroczących MECH
V131
1 Brygada
im. Tadeusza
Kościuszki
V135
1 Pułk Wsparcia
V141
1 Brygada
V145
1 Pułk Wsparcia
V151
1 Brygada
V155
1 Pułk Wsparcia
V161
Samodzielna
Brygada Artylerii
V171
Specjalne
Bataliony Rozpoznania
V1801
Batalion Medyczny
im. Sanitariuszy spod
Monte Cassino
V1111-V1114
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1151-V1154
4 Dywizjony Wsparcia
(V1151: im. Husarii
Wiedeńskiej
)
V1211-V1214
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1251-V1254
4 Dywizjony Wsparcia
(V1252: im. Husarzy
Kircholmskich
)
V1311-V1314
4 Bataliony Polarne
V1351-V1354
4 Dywizjony Wsparcia
V1411-V1414
4 Bataliony Pancerne
V1451-V1454
4 Dywizjony Wsparcia
V1511-V1514
4 Bataliony Pancerne
V1551-V1554
4 Dywizjony Wsparcia
(V1551: Nieliczni Durnie)
V1611-V1614
4 Samodzielne
Bataliony Artylerii
V1711-V1714
4 Specjalne
Bataliony Rozpoznania
(V1713: Upiory Macierzy)
V1802
Batalion
Kwatermistrzowski
V112
2 Brygada
V116
2 Pułk Rakietowy
V122
2 Brygada
V126
2 Pułk Rakietowy
V132
2 Brygada
im. Kazimierza
Pułaskiego
V136
2 Pułk Rakietowy
V142
2 Brygada
V146
2 Pułk Rakietowy
V152
2 Brygada
V156
2 Pułk Rakietowy
V162
Samodzielna
Brygada Wsparcia
V1715-V1718
4 Specjalne Miejskie
Bataliony Rozpoznania
V1803
Batalion Żandarmerii
Wojskowej
V1121-V1124
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1161-V1164
4 Dywizjony Rakietowe
V1221-V1224
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1261-V1264
4 Dywizjony Rakietowe
V1321-V1324
4 Bataliony Tropikalne
V1361-V1364
4 Dywizjony Rakietowe
V1421-V1424
4 Bataliony Pancerne
V1461-V1464
4 Dywizjony Rakietowe
V1521-V1524
4 Bataliony Pancerne
V1561-V1564
4 Dywizjony Rakietowe
V1621-V1622
2 Samodzielne
Bataliony Wsparcia
V172
Specjalne
Bataliony Wsparcia
V1804
Batalion Zaopatrzenia
pola walki
V113
3 Brygada
Legionów im.
Romualda Traugutta
V117
3 Pułk
Radioelektroniczny
V123
3 Brygada
V127
3 Pułk
Radioelektroniczny
V133
3 Brygada
 
im. Szczurów Tobruku
V137
3 Pułk
Radioelektroniczny
V143
3 Brygada
V147
3 Pułk
Radioelektroniczny
V153
3 Brygada
im. Obrońców Wizny
V157
3 Pułk
Radioelektroniczny
V1623-V1624
2 Samodzielne
Miejskie Bataliony Wsparcia
V1721-V1724
4 Specjalne
Bataliony Wsparcia
V1805
Batalion
mechaniczno-
-elektroniczny
V1131-V1134
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1171-V1174
4 Dywizjony
Radioelektroniczne
V1231-V1234
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1271-V1274
4 Dywizjony
Radioelektroniczne
V1331-V1334
4 Bataliony Pustynne
V1371-V1374
4 Dywizjony
Radioelektroniczne
V1431-V1434
4 Bataliony Pancerne
V1471-V1474
4 Dywizjony
Radioelektroniczne
V1531-V1534
4 Bataliony Pancerne
V1571-V1574
4 Dywizjony
Radioelektroniczne
V163
Samodzielna Brygada
Sapersko-Inż.
V1725-V1728
4 Specjalne Miejskie
Bataliony Wsparcia
(V1725: Puryfikatorzy)
V1806
Batalion Operacji
Psychologicznych im.
Waldemara Milewicza

(Łowcy Umysłów)
V114
4 Brygada
V118
4 Pułk AtBioCh
V124
4 Brygada
V128
4 Pułk AtBioCh
V134
4 Brygada
im. Powstańców
Warszawskich
V138
4 Pułk AtBioCh
V144
4 Brygada
V148
4 Pułk AtBioCh
V154
4 Brygada
V158
4 Pułk AtBioCh
V1631-V1638
8 Batalionów
Sap-Inż.
V173
Specjalne Bataliony
Dywersji Elektronicznej
V1807
Batalion Wywiadu
V1141-V1144
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1181-V1184
4 Dywizjony AtBioCh
V1241-V1244
4 Bataliony
Zmechanizowane
V1281-V1284
4 Dywizjony AtBioCh
V1341-V1344
4 Bataliony Miejskie
V1381-V1384
4 Dywizjony AtBioCh
V1441-V1444
4 Bataliony Pancerne
(V1442: im. Cichociemnych)
V1481-V1484
4 Dywizjony AtBioCh
V1541-V1544
4 Bataliony Pancerne
V1581-V1584
4 Dywizjony AtBioCh
V164
Samodzielna Brygada
AtBioCh
V1731-V1734
4 Specjalne
Bataliony Dywersji
Elektronicznej
V1808
Batalion Kontrwywiadu
  V1641-V1648
8 Batalionów
AtBioCh
  V1809
Wojskowa
Orkiestra Dęta
  V1810
Batalion Opieki
Duchowej i Kulturalnej
  V1816
DOS: Duszny
Oddział Specjalny
  V1817
Batalion Paranormalny
im. Mieczysława
Wielkiego
  V1818
Batalion
weterynaryjno-
-genetyczny
  V1000
Ośrodek Szkolenia
Wojsk Lądowych
 
V2
V Flota Marynarki Wojennej WRP
  V3
V Skrzydło Obrony Powietrznej WRP
V21
1 Zespół Operacyjny
V22
2 Zespół Operacyjny
V23
Pododdziały
Samodzielne
V28
Pododdziały
Logistyczne
  V31
1 Brygada Lotnictwa
Taktycznego
im. Dywizjonu 303
V32
2 Brygada
Obrony Rakietowej
V33
3 Brygada
Szturmowa
im. Jerzego
Dąbrowskiego
V34
Pododdziały
Samodzielne
V38
Pododdziały
Logistyczne
 
V2110
1 Dywizjon
Okrętów Liniowych
im. Arenda Dickmanna
i Obrońców Oliwy
V216
Eskadra Lotniskowców
V2210
1 Dywizjon
Okrętów Liniowych
V226
Eskadra Lotniskowców
V231
Brygada
Piechoty Morskiej
V2801
Kompania Medyczna
  V311
1 Eskadra
Myśliwska
im. gen.
Witolda Urbanowicza
V321
1 Batalion
Radiotechniczny
V331
1 Eskadra Śmigłowców
V343
1 Eskadra Lotnictwa
Transportowego
V3801
Kompania Medyczna
 
V2120
2 Dywizjon
Okrętów Liniowych
V2161-V2168
8 Dywizjonów
Lotniskowców
V2220
2 Dywizjon
Okrętów Liniowych
V2261-V2268
8 Dywizjonów
Lotniskowców
V2311-V2318
8 Batalionów
Piechoty Morskiej
V2802
Kompania
Kwatermistrzowska
  V3111-V3118
8 Dywizjonów Myśliwskich
V3211-V3214
4 Kompanie
Radiotechniczne
V3311-V3318
8 Dywizjonów
Szturmowych
V3431-V3438
8 Dywizjonów
Lotnictwa Transportowego
V3802
Kompania
Kwatermistrzowska
 
V2130
3 Dywizjon
Sił Szybkich
V217
Eskadra
Okrętów Podwodnych
V2230
3 Dywizjon
Sił Szybkich
V227
Eskadra
Okrętów Podwodnych
V2320
Dywizjon Artylerii
Przeciwlotniczej
V2803
Kompania
Żandarmerii Wojskowej
  V312
2 Eskadra
Myśliwska
im. gen.
Stanisława Skalskiego
V322
1 Batalion
Radioelektroniczny
V332
2 Eskadra Śmigłowców
V344
1 Specjalny Pułk
Lotnictwa Transportowego
V3803
Kompania
Żandarmerii Wojskowej
 
V2140
4 Dywizjon
Transportowo-Minowy
V2171-V2178
8 Dywizjonów
Okrętów Podwodnych
V2240
4 Dywizjon
Transportowo-Minowy
V2271-V2278
8 Dywizjonów
Okrętów Podwodnych
V233
Batalion Saperów
V2804
Kompania Zaopatrzenia
pola walki
  V3121-V3128
8 Dywizjonów Myśliwskich
V3221-V3224
4 Kompanie
Radioelektroniczne
V3321-V3328
8 Dywizjonów
Szturmowych
V3441-V3444
4 Specjalne Dywizjony
Lotnictwa Transportowego
V3804
Kompania Zaopatrzenia
pola walki
 
V2180
5 Dywizjon
Zaopatrzenia
  V2280
5 Dywizjon
Zaopatrzenia
  V2331-V2338
8 Kompanii Saperów
V2805
Kompania mechaniczno-
-elektroniczna
  V313
3 Eskadra
Myśliwsko-Bombowa
V324
1 Pułk Obrony
Rakietowej
  V3805
Kompania mechaniczno-
-elektroniczna
 
  V234
Batalion AtBioCh
V2806
Kompania Operacji
Psychologicznych
  V3131-V3138
8 Dywizjonów
Myśliwsko-Bombowych
V3241-V3244
4 Dywizjony
Obrony Rakietowej
  V3806
Kompania Operacji
Psychologicznych
 
  V2341-V2348
8 Kompanii AtBioCh
V2807
Kompania Wywiadu
  V314
4 Eskadra
Myśliwsko-Bombowa
  V3807
Kompania Wywiadu
 
  V2808
Kompania Kontrwywiadu
  V3141-V3148
8 Dywizjonów
Myśliwsko-Bombowych
  V3808
Kompania Kontrwywiadu
 
  V2810
Kompania Opieki
Duchowej i Kulturalnej
  V315
5 Pułk Samolotów
Bezzałogowych
  V3810
Kompania Opieki
Duchowej i Kulturalnej
 
  V2817
Kompania Paranormalna
  V3151-V3158
8 Dywizjonów Samolotów
Bezzałogowych
  V3817
Kompania Paranormalna
 
  V2818
Kompania weterynaryjno-
-genetyczna
  V3818
Kompania weterynaryjno-
-genetyczna
 
  V2000
Ośrodek Szkolenia
Marynarki Wojennej
  V3000
Ośrodek Szkolenia
Lotniczego
 
 
V4-V5
Polska Marynarka Gwiezdna
 
V4
Armia Księżyc
V5
Armia Mars
 
V41
Oddziały Szturmowe
V42
Flota Gwiezdna
V43
Oddziały Lotnicze
V45
Oddziały Transportowe
V47
Jednostki Specjalne
V48
Pododdziały Logistyczne
V51
Oddziały Szturmowe
V52
Flota Gwiezdna
V53
Oddziały Lotnicze
V55
Oddziały Transportowe
V57
Jednostki Specjalne
V58
Pododdziały Logistyczne
 
V411
1 Brygada
Zmechanizowana
V421
Sekcja Okrętów
Strategicznych
V431
Myśliwski
Pułk Planetarny
V451
Brygada
Transportu Lądowego
V4710
Gwardia Gwiezdna
Sekcja A
V4801
Kompania Medyczna
V511
1 Brygada
Zmechanizowana
V521
Sekcja Okrętów
Strategicznych
V531
Myśliwski
Pułk Planetarny
V551
Brygada
Transportu Lądowego
V5710
Gwardia Gwiezdna
Sekcja B
V5801
Kompania Medyczna
 
V4111-V4118
8 Batalionów
Zmechanizowanych
V4211-V4218
8 Krążowników klasy
"Galeon"
V4311-V4313
3 Eskadry Myśliwców
Planetarnych
V4511-V4512
2 Bataliony
Transportu Lądowego
V472
Specjalna
Brygada Wsparcia
V4802
Kompania
Kwatermistrzowska
V5111-V5118
8 Batalionów
Zmechanizowanych
V5211-V5218
8 Krążowników klasy
"Armagedon"
V5311-V5313
3 Eskadry Myśliwców
Planetarnych
V5511-V5512
2 Bataliony
Transportu Lądowego
V572
Specjalna
Brygada Wsparcia
V5802
Kompania
Kwatermistrzowska
 
V412
2 Brygada
Zmechanizowana
V44
Oddziały Balistyczne
V432
Myśliwski
Pułk Orbitalny
V452
Brygada
Transportu Orbitalnego
V4721-V4722
2 Specjalne
Bataliony Wsparcia
V4803
Kompania Żandarmerii
Wojskowej
V512
2 Brygada
Zmechanizowana
V54
Oddziały Balistyczne
V532
Myśliwski
Pułk Orbitalny
V552
Brygada
Transportu Orbitalnego
V5721-V5722
2 Specjalne
Bataliony Wsparcia
V5803
Kompania Żandarmerii
Wojskowej
 
V4121-V4128
8 Batalionów
Zmechanizowanych
V441
Brygada Strategiczna

im. Ronalda Reagana
V4321-V4323
3 Eskadry Myśliwców
Orbitalnych
V4521-V4522
2 Bataliony
Transportu Orbitalnego
V473
Brygada
Sapersko-Inżynieryjna
V4804
Kompania Zaopatrzenia
 pola walki
V5121-V5128
8 Batalionów
Zmechanizowanych
V541
Brygada Strategiczna
V5321-V5323
3 Eskadry Myśliwców
Orbitalnych
V5521-V5522
2 Bataliony
Transportu Orbitalnego
V573
Brygada
Sapersko-Inżynieryjna
V5804
Kompania Zaopatrzenia
pola walki
 
V413
3 Brygada Pancerna
V4411-V4418
8 Batalionów
Strategicznych
V433
Bombowy Pułk
Planetarny
V46
Sekcja Baz Wojennych
V4731-V4735
5 Batalionów
Sapersko-Inżynieryjnych
V4805
Kompania mechaniczno-
-elektroniczna
V513
3 Brygada Pancerna
V5411-V5418
8 Batalionów
Strategicznych
V533
Bombowy Pułk
Planetarny
V56
Sekcja Baz Wojennych
V5731-V5735
5 Batalionów
Sapersko-Inżynieryjnych
V5805
Kompania mechaniczno-
-elektroniczna
 
V4131-V4138
8 Batalionów
Pancernych
V442
1 Brygada Taktyczna
V4331-V4333
3 Eskadry Bombowców
Planetarnych
V4601
Stacja Wars
V474
Batalion Obsługi
Naziemnej
V4806
Kompania Operacji
Psychologicznych
V5131-V5138
8 Batalionów
Pancernych
V542
1 Brygada Taktyczna
V5331-V5333
3 Eskadry Bombowców
Planetarnych
V5601
Stacja Orion
V574
Batalion
Obsługi Lunarnej
V5806
Kompania Operacji
Psychologicznych
 
V414
4 Brygada Pancerna
V4421-V4428
8 Batalionów
Taktycznych
V434
Bombowy Pułk
Orbitalny
V4602
Stacja Sawa
V4741-V4748
8 Kompanii
Obsługi Naziemnej
V4807
Kompania Wywiadu
V514
4 Brygada Pancerna
V5421-V5428
8 Batalionów
Taktycznych
V534
Bombowy Pułk
Orbitalny
V5602
Stacja Pegaz
V5741-V5748
8 Kompanii
Obsługi Lunarnej
V5808
Kompania Kontrwywiadu
 
V4141-V4148
8 Batalionów
Pancernych
V443
2 Brygada Taktyczna
V4341-V4343
3 Eskadry Bombowców
Orbitalnych
V4603
Stacja Kopernik II
  V4817
Kompania Paranormalna

im. Pana Twardowskiego
V5141-V5148
8 Batalionów
Pancernych
V543
2 Brygada Taktyczna
V5341-V5343
3 Eskadry Bombowców
Orbitalnych
V5603
Stacja Lem
  V5810
Kompania Opieki
Duchowej i Kulturalnej
 
V415
5 Brygada Wsparcia
V4431-V4438
8 Batalionów
Taktycznych
  V4610-V4640
Bazy Planetarne
  V4818
Kompania weterynaryjno-
-genetyczna
V515
5 Brygada Wsparcia
V5431-V5438
8 Batalionów
Taktycznych
  V5610-V5640
Bazy Planetarne
  V5817
Kompania Paranormalna
 
V4151-V4158
8 Batalionów
Wsparcia
  V4641-V4670
Bazy Orbitalne
  V4000
Akademia Gwiezdna

im. Mikołaja Kopernika
V5151-V5158
8 Batalionów
Wsparcia
  V5641-V5670
Bazy Orbitalne
  V5000
Ośrodek Badań
Kosmicznych

im. Jana Heweliusza
 
 
V9
Kompanie Karne
V91
Korpus Wojsk
Lądowych
V92
Flota Marynarki
Wojennej
V93
Skrzydło Obrony
Powietrznej
V94
Polska Marynarka
Gwiezdna
V9111
1 Kompania Karna
V9211
1 Kompania Karna
V9311
1 Kompania Karna
V9411
1 Kompania Karna
V9112
2 Kompania Karna
V9212
2 Kompania Karna
V9312
2 Kompania Karna
V9412
2 Kompania Karna
V9113
3 Kompania Karna
V9213
3 Kompania Karna
V9313
3 Kompania Karna
V9413
3 Kompania Karna
V9114
4 Kompania Karna
V9214
4 Kompania Karna
V9314
4 Kompania Karna
V9414
4 Kompania Karna
V9115
5 Kompania Karna
 

* Powyższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną V Polskiego Korpusu Inwazyjnego.

NUMERACJA: Każdej formacji V PKI odpowiada pięciocyfrowy numer taktyczny, tworzony z następujących cyfr: 1-sza cyfra (rzymska) oznacza numer PKI - w tym wypadku V. 2-ga cyfra odpowiada rodzajowi sił zbrojnych: 1 - Wojska Lądowe, 2 - Marynarka Wojenna, 3 - Siły Powietrzne, 4 - Polska Marynarka Gwiezdna - Armia Księżyc, 5 - Polska Marynarka Gwiezdna - Armia Mars, 9 - Kompanie Karne. 3-cia cyfra oznacza numer nadrzędnej jednostki organizacyjnej - Dywizji lub Brygady. Cyfry na trzeciej pozycji oznaczają najczęściej: 6 - Pododdziały Wsparcia, 7 - Pododdziały Specjalne, 8 - Pododdziały Logistyczne. Pozostałe dwie cyfry odpowiadają niższym szczeblom organizacji. Np. numer w postaci V12 oznacza 2 Dywizję zMECHanizowaną. Łatwo stąd wywnioskować, że wszystkie pododdziały, których numer taktyczny zaczyna się od 12, należą do tej właśnie Dywizji.

KOLORY: Z reguły kolory ciemniejsze odpowiadają wyższym szczeblom organizacyjnym. Kolorem szarym oznaczono pododdziały specjalnie przystosowane do walk na obszarach miejskich.

Źródło: Ministerstwo Wojny WRP
Autorzy: Noteka2015 & cats_shit_pl
Modyfikacje: WKU V PKI