Wojskowa Komenda Uzupełnień przydziela żołnierzy V Polskiego Korpusu Inwazyjnego do określonych jednostek. Każda jednostka posiada swój własny 5-cyfrowy numer w strukturze Korpusu. Wszelkie sugestie dotyczące WKU oraz propozycje zmian w strukturze V PKI należy umieszczać na Forum WRP w temacie „V PKI Lwy Macierzy”.

Aby otrzymać przydział do konkretnej jednostki, należy uprzednio zaciągnąć się do Korpusu, a następnie złożyć do WKU wniosek o przydział. Do wniosku należy dołączyć link do swojej wizytówki (np. www.wielka.net/modul.php?akcja=wizytowka&id=153). Wnioski przyjmują przez System Wiadomości Obywatelskich Wielkiej Rzeczypospolitej:

Xiądz Biskup (Korpus Wojsk Lądowych, Flota Marynarki Wojennej, Skrzydło Obrony Powietrznej)
Nefarius (Polska Marynarka Gwiezdna)